sl-SIen-GB

VSEBINA

DP 0: Vodenje projekta (M 1-36)

A 0.1 Uvodni tehnični sestanek (M 3)

A 0.2 Spletna stran projekta (M 1-36)

A 0.3 Administrativno, finančno in raziskovalno vodenje projekta (M 1-36)

A 0.4 Zaključna javna predstavitev dosežkov projekta (M 36)

 

DP 1: Karakterizacija vodonosnega sistema (M 1-18)

A 1.1 Izdelava baze obstoječih podatkov (M 1-6)

A 1.2 Izvedba dodatnih osnovnih raziskav (M 3-18)

 

DP 2: Razvoj in uporaba metode za količinsko in kakovostno ovrednotenje kraških vodnih virov (M 6-24)

A 2.1 Izdelava 3D modela kraškega vodonosnika na obravnavanem območju v okolju GeoModeller (M 6-18)

A 2.2 Povezava 3D modela z numeričnimi modeli (ModFlow, FEFlow) za simulacijo hidravličnih principov delovanja vodonosnika (M 12-18)

A 2.3 Uporaba modela, njegova izboljšava na osnovi novo pridobljenih podatkov in validacija (M 18-24)

A 2.4 Razvoj metodološkega pristopa za karakterizacijo kraških vodnih virov (M 18-24)

 

DP 3: Izbor in podrobna karakterizacija najbolj perspektivnih območij (M 18-36)

A 3.1 Ocena vodnih rezerv in drenažnih poti znotraj vodonosnega sistema ter določitev najbolj perspektivnega območja za nadaljnje raziskave (M 18-24)

A 3.2 Podrobno geološko, geomorfološko, speleološko in hidrogeološko kartiranje izbranega območja, izdelava raziskovalnih vrtin in izvedba ustreznih meritev v vrtinah (M 18-36)

 

DP 4: Celostna strategija vodooskrbe (M 24-36)

A 4.1 Karakterizacija izbranega vodnega vira in priprava načrta za njegovo izkoriščanje (M 24-36)

A 4.2 Priprava strokovnih podlag za zaščito vodnega vira (M 30-36)

 

DP 5: Prenos in razširjanje znanja (diseminacija) in predstavitev podatkov (M 1-36)

A 5.1 Prenos znanja na sofinancerja (M 1-36)

A 5.2 Predstavitev rezultatov strokovni in laični javnosti (M 12-36)

 

A

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

A 0.1

 

 

A 0.2

 

 

 

 

 

A 0.3

 

 

 

 

 

 

A 0.4

 

 

A 1.1

 

 

 

A 1.2

 

 

 

 

 

 

 

A 2.1

 

 

 

 

 

 

A 2.2

 

 

 

 

 

A 2.3

 

 

 

 

 

A 2.4

 

 

 

 

 

A 3.1

 

 

 

 

 

A 3.2

 

 

 

 

 

 

A 4.1

 

 

 

 

 

A 4.2

 

 

 

 

A 5.1

 

 

A 5.2